Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

BOKRECENSIONER

... OCH GLÖM MIG INTE - ANNE FRANK 1929 - 1945
En biografi av Carol Ann Lee. Wahlström & Widstrand 1999, ISBN 91-46-17614-4

Carol Ann Lee har alltsedan hon vid 8-års åldern läste Anne Franks dagbok varit helt fascinerad av Anne Franks öde. Under studieåren vid Manchester Metropolitan University, där hon tog sin examen i History of Art and Design 1995, intervjuade hon överlevande från koncentrationslägren för Manchester Jewish Museums räkning.
I sitt tioåriga arbete med biografin över Anne Frank har hon haft god hjälp av Anne Franks släkt - hon har fått ensamrätt till opublicerade dokument och fotografier. Genom att ta kontakt med och intervjua alla dem som på något sätt varit involverade i familjen Franks liv har hon lyckats fördjupa den bild som vi bär med oss av Anne Frank. Hennes biografi över den unga flicka som gick ett så tragiskt öde till mötes är skriven med stor inlevelse och djup insikt.
Margareta Eklöf står för utmärkt översättning.
Birgit Blideman

KAN MAN VARA SVART OCH SVENSK? Texter om rasism, antisemitism och nazism av Stéphane Bruchfeld och Ingrid Jacobsson. Natur och Kultur 1999, 223 sidor, ISBN 91-27-50573-1.

Detta är en verkligt intressant bok för dig som privatperson, men också för skolor. Bokens första del består av intervjuer med sex unga svenskar med rötter i ett annat land och en annan kultur. Här finner vi bl.a. Karolina, som har polskt-judiskt ursprung. Det judiska betydde litet, men efter studentoroligheterna 1968 ställdes judarna till svars för Polens problem. Karolinas pappa var inte jude, men han såg hur flera judar vid filmskolan i Lodz förlorade sina jobb. Karolina säger att hon inte är religiös, men intresserar sig ändå för judendomen.
   Vi får även möta Magda av palestinskt ursprung och många andra intressanta öden. Efter varje intervju finns förslag till diskussion och frågor till texten.
   Bokens andra del tar upp rastänkandets historia. Berättelserna i bibeln tolkades så att Noas (Noachs) tre söner Sem, Ham och Jafet utgjorde olika raser. Sedan började man rangordna dem och de vita, som härstammade från Jafet, ansågs vackrast, ädlast osv. Sen får vi korta utdrag om vad olika personer ansåg i denna fråga t.ex. Voltaire, Rousseau, Linné, Kant, Gobineau, Fredrika Bremer, Viktor Rydberg, Günther, Lundborg, Malcolm X. Vidare vad den svenska soldatinstruktionen (en gång) sade och Förenta Nationernas Förklaring om de mänskliga rättigheterna. Till varje kapitel hör frågor till texten och förslag till diskussionsunderlag. Jag tror att du finner nya infallsvinklar och kanske några författare som du tänkt läsa, men inte hunnit med.
   Bokens tredje del behandlar Antisemitism och nazism. Första kapitlet här behandlar Nya testamentet. Det är först relativt sent som kristna teologer insett att många delar av Nya testamentet faktiskt är antisemitiska. Främst bland dessa vill jag nämna Göran Larsson som i Den största lögnen, Sions vises protokoll, även tar upp antisemitismens kristna rötter. Han nämns inte i denna bok, inte heller kyrkofädernas antisemitiska yttranden. Men det är det enda jag saknar i denna bok. Här behandlas Luther (Om judarna och deras lögner), Voltaire och Marx, Fords Den internationelle juden, Sions vises protokoll, Gobineau och Günther, Hitlers Mein Kampf och mycket mera. Som alltid med frågor och diskussionsförslag till texterna.
Boken avslutas med lästips för den vetgirige.
Sigvard Feldbaum

SÅNGER FRÅN EN SVUNNEN TID
Sånger på Jiddisch, sammanställda av Lennart Kerbel och Peter David. Megillaförlaget 1999. ISBN: 91-89340-03-5. Pris kr 150 inkl. moms. Tel/fax 08-373149. E-post:
info@megilla.a.se

Denna samling folkvisor med noter, fonetisk jiddischtext och svensk översättning fyller säkerligen ett stort behov, både hos judar med rötter i Östeuropa eller Sverige och även de många icke-judar som är intresserade av den gamla jiddischkulturen. Boken, som innehåller femtiotre av de klassiska pärlorna från en svunnen tid och sex nyare sånger, har givits ut av Megilla-förlaget tillsammans med Jiddisch-Sällskapet i Stockholm.
Franz T. Cohn

GÖKUNGEN
Bok av Hagge Geigert, Hjalmarson & Högberg Bokförlag, 1999, 186 sidor.
ISBN 91-89080-31-9

Det här är lite svårt. Jag finner nämligen att Hagges bok inte är av det vanliga snittet. Om man nu får använda det uttrycket om böcker. Den är inte en bok som jag kan dyka rakt in i, glömma världen omkring mig för att medvetet eller omedvetet värdera ett budskap, en röd tråd eller olika karaktärer. Ja, ni vet, sånt som man gör när man läser, eller recenserar, en bok av gängse slag.
"Gökungen" är något annat. Den innehåller ingen sammanhängande berättelse, såvida man inte av de korta, ur Hagges utomordentligt rika liv framlyfta glimtar, kan eller vill sammanfoga en berättelse, som i så fall skulle vara hans liv. Vill man det, kan man säga att man kan se konturerna av det. Och det är en god människas liv man ser i så fall, en som i stort har behandlats väl av Livet och det Väsen som han säger sig erkänna, men stundom förfärligt illa av de barn som detta Väsen satt till världen samtidigt med honom.
Vid läsningen ser jag Hagge sittande i en liten eka på ett vindpiskat hav, hårt arbetande med att hålla sig flytande, mitt ibland hotande vågor från alla håll, men med en stor, varm skyddande hand någonstans över sig. Det är roligt att han klarar sig. För det har han gjort sig förtjänt av, en riktig "Mensch" (god människa) som han är.
Jag utgår ifrån att alla de små, och ibland större avsnitten i boken är sanna. Hagge har ingen anledning att ge oss annat än sanningen, vare sig det handlar om ett möte med någon berömdhet eller med en apterad bomb som våra, enligt en del aningslösa medsvenskar "ofarliga" polismördare, skickat hem till honom. Och möten, ja sådana finns det gott om i "Gökungen". Förresten det där med gökunge. Hagge kallar sig själv så, för han menar att han i så många sammanhang inte passade in i bilden. Ja, jag vet inte. Säkert har han rätt när han bedömer sin egen roll på det viset, men från en neutral plattform måste jag konstatera att samhällskritiker av hans snitt är inte några gökungar. De passar visst in i helheten, för utan dom, stora eller små i formatet, skulle vi snart ha en diktatur över oss. Att hålla den fasan på avstånd, har han då hjälpt oss med, gökunge eller inte.
Boken är underhållande. Vill man möta ett tvärsnitt av Sverige och dess berömdheter ur "Gökungsperspektiv", vill man för en gång skull se allt det där genom Hagges förstoringsglas, vill man åter uppleva samma syrliga, skämtsamma, ironiska men alltigenom mänskliga inställning som han glatt oss med under sina år som underhållare och samhällskritiker, bör man införskaffa den och låta den cirkulera i familjen.
Som recensent har jag bara gott att säga om boken som sådan, men jag måste nämna att ett fel har insmugit sig. I ett avsnitt med titeln "Möte med nazismen" förekommer en tabell som visar antalet mördade europeiska judar, land för land. De cirka 650 000 ungrare av judisk börd som tyskarna och deras ungerska hantlangare har mördat, saknas. Med tanke på att de utgör hela 10% av samtliga dödade judar, borde de ha kommit med. Hur missen än uppstått, borde i vart fall förlaget ha korrigerat den.
Robert Neufeld

JERUSALEM av Gunilla Håkansson. Utgiven på eget förlag. Tfn 0485-30790, pris kr 140. ISBN 91-630-7826-0

Efter en omtumlande resa till Jerusalem har Gunilla Håkansson sammanställt sina teckningar till en bok där ord och bild kompletterar varandra. Orden har översatts till hebreiska. De vackra formerna som utmärker hebreiska texter blir till bilder för den som inte förstår språket.
Gunilla Håkansson hade i april månad en utställning i Kalmar med originalteckningar och akvareller. Recensioner nämner att hon fångat Jerusalems vita ljus med guldets färg. Tyvärr får man inte njuta av dessa färgsensationer i hennes bok där samtliga teckningar är i svart-vitt.
Birgit BlidemanTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.