Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

BOKRECENSIONER

Bortglömda hjältar
Bertil Neuman: En miljon bortglömda hjältar - Berättelser om mod och goda gärningar under Förintelsen. ISBN 91 7203 839 X. Boken kommer ut i maj 1999. Detta är en förhandsanmälan.

I sin nya bok, den fjärde i ordningen, diskuterar författaren etiska frågor. Varför räddar man en människa med livet som insats? Och vem är hjälte - också den som får betalt för sin gärning?

Under nazismens terror var det många som riskerade egna och anhörigas liv genom att rädda judar undan SS och Gestapo. De mest kända är Wallenberg och Schindler. Bortsett från dem fanns drygt en miljon (!) kvinnor och män som bör benämnas hjältar. Det är om dem som Neuman skriver i sin bok, bl.a. om Georg Duckwitz, tysk ambassadtjänsteman i Köpenhamn, som ensam initierade de danska judarnas räddningsaktion - de blev varnade och fick hjälp att fly. Dessa hjältar har alla något gemensamt: deras mod och styrka betydde ljus i en mörk tid. Deras handlingar hjälper oss att tro på det goda hos människan.


Hebrons dal - en skildring av bibelns värld.

Marie Almén: Hebrons dal. Megilla-Förlaget
l999, tfn/fax 08-37 31 49. Pris kr 132. ISBN91-973154-9-4.

Laban hade tvenne döttrar, skarpa jäntor bägge två
Drängen Jakob kom och fråga vem han kunde få.

Ruben Nilsson, visdiktaren, uttrycker i denna något vanvördiga form den historia som Marie Almén på ett ömsint, närmast poetiskt sätt , skildrat i sin bok.

Marie Almén berättar i förordet till boken att hon alltid fascinerats av bibelns värld. Hon börjar sin skildring med Rebecka, den unga kvinna som lämnar sitt trygga barndomshem för att gifta sig med Isak, en nomad i öknen,
Efter att länge ha varit barnlös föder hon tvillingar, Esau och Jakob. Mellan dem härskar ständig rivalitet. Slutligen flyr Jakob till sin morbror Laban som har två vackra döttrar, Rakel och Lea. Den yngre dottern Rakel vinner hans hjärta och han arbetar sju år hos Laban för att få gifta sig med henne. På bröllopsdagen byts hon ut mot Lea. Ytterligare sju år måste så Jakob arbeta för att få gifta sig med sin älskade Rakel. Slutligen återvänder Jakob till sitt föräldrahem för att visa upp sin familj. Vägen hem är lång och mödosam och Rakel klarar inte alla påfrestningarna. Hon dör efter att ha fött en son som får namnet Benjamin.
Marie Almén avslutar sin bok: "Och Jakob förde fram sin familj och allt han ägde inför sin far Isak. Och fadern välsignade honom än en gång. Och Jakob berättade att han fått namnet Israel av Abrahams gud och att hans folk skulle kallas så hädanefter."
Boken kan rekommenderas till alla som är intresserade av Bibelns fascinerande värld. Den är speciellt lämplig för ungdomar.

Birgit BlidemanTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.