Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Bokrecensioner

98-nr3 s.39

INTERNET, BÖCKER OCH ANNAN LÄSNING

MENORAH HAR NU EGEN DOMÄN
Du har hittat oss på
http://www.menorah-sweden.com
Gör ett bokmärke!
Menorah får mer utrymme, bl.a. för vårt arkiv av läsvärda artiklar på Internet som går tillbaka ända till årgång 1995. Vi kan hittas lättare från de internationella sökmotorerna. Altavista har redan lagt in länkar till flera av våra artiklar i sina register med författarnamnet som nyckel. Inom kort kommer vi att etablera en sida med länkar till oss närstående judiska och israeliska websidor. Vi nås dock fortfarande på den tidigare adressen och via en länk från Hatikvas hemsida. Menorahs redaktion ber att här få tacka Hatikva och dess medarbetare för att vi har fått vara inhysta med vår tidskrift och för all den sakkunniga hjälp vi fick vid starten.

Simon Wiesenthal Center
har gjort en helt ny web-site med ett otroligt rikhaltigt material om Förintelsen, avsedd för studenter, lärare, forskare och historiker.
http://motlc.wiesenthal.com

Svenska Kommittén Mot Antisemitism på nätet
Svenska Kommittén Mot Antisemitism har sedan knappt ett år tillbaka en hemsida på Internet. Där finns bland annat information om Kommittén, en presentation av Kommitténs olika skrifter samt möjlighet att ställa frågor och göra bokbeställningar. Där redogörs också för olika projekt som är på gång, bl a fortbildningskurser i Polen och Israel. På hemsidan finns även länkar till andra organisationer och institutioner som arbetar med frågor som rör antisemitism, rasism, nazism och Förintelsen. Kommitténs sida är ännu under utveckling, men förhoppningen är att mer material och länkar skall finnas tillgängliga inom kort.
http://www.skma.se

Fatah avslöjar sin målsättning
på Internet. Fatah, som är den största organisationen inom PLO, säger där i sina stadgar bl.a. att den motsätter sig varje politisk lösning som erbjuds som alternativ till förstörelsen av den sionistiska ockupationen av Palestina. Med Palestina menas hela området inklusive Israel.
Läs själv på http://www.fateh.org/

BÖCKER

"Schraibt Jidin, un varschraibt..."
Skriv judar och berätta! Det var den då 81-årige historikern Simon Dubnovs avskedsord när han den 8 december 1941 drevs ut ur Rigas getto för att mördas i Rumbuliskogen. Hans Judiska Världshistoria omfattade tio band men fortsättningen, mänsklighetens största brott, skulle skildras av andra.
Och judarna skriver. Ännu 50 år efter Förintelsen kommer de överlevandes skildringar i skriftlig eller muntlig form.


AUSCHWITZ' SKUGGA, redaktörer Jaff Schatz och Salomon Schulman (Östlings Bokförlag Symposion, Box 148, 24122 Eslöv, tel. 0413-60610, kr 112 + porto, ISBN 91-7139-313-7) heter en liten välmatad skrift som är ytterligare ett bidrag i kampen mot glömska och förnekelse. Den innehåller ett antal bearbetade föreläsningar från ett Lundasymposium med rubriken Minnet av Förintelsen - nuet och framtiden.
Här skriver Hédi Fried om hur hon bearbetar minnena och om plikten att föra dem vidare: "Vi är också skyldiga våra föräldrar att se framåt, att se till att deras barnbarn och barnbarnsbarn får en bättre värld att leva i, en värld där människor förstår varandra , där ondskan aldrig mer kan slå rot."
Generationsfrågorna är också Judith Beerman Zeligsons tema, om oförmågan hos många överlevande att just föra minnena vidare. Men också om hoppfulla försök att bryta tystnaden.
Malmögruppen Förintelsens ögonvittnen är utgångspunkten för Lena Rubinstein Reich som redovisar elevreaktioner efter skolbesök och föredrag av överlevande. Hon går också igenom skolans läromedel och läroplaner. Det är faktiskt fullt möjligt att elever lämnar skolan utan att ha läst en rad om Förintelsen.
Tobias Berggrens essä Minnet i Litteraturen, dokumentära och skönlitterära minnen, griper tag och inspirerar till omläsning.
Hur kunde Gud tillåta Förintelsen? Morton Narrowe redovisar hur olika judiska trosriktningar söker svaret på frågan. Jag uppmuntrar ivrigt icke-judar att ta del av artikeln.
Det samma kan sägas om Johan Illmans grundliga genomgång av de kristna kyrkornas förhållningssätt till Förintelsen och judendomen. Vägen från lågmälda avståndstaganden till massmorden, till större tydlighet och insikt fram till dagens situation där nyckelordet är en dialog mellan judendom och kristendom.
Auschwitz' skugga är en bok som spänner över många ämnesområden. Vikten av att bevara minnet av Förintelsen och att lära av denna katastrof för mänskligheten är det som håller samman dessa personliga dokument och lärda essäer.
Slutligen. I bokens epilog tar vi del av Salomon Schulmans vredesutbrott när han gör kopplingen mellan Förintelsen och gamla nazister som väletablerade verkat i det svenska samhället. Den kopplingen är nödvändig. Den visar hur nära vi har till glömskan.
Den oförlåtliga glömskan.
Ingvar Lundin

AKTUELLA SKRIFTER

Svensk Israel-Information har kommit ut med en sammanfattning på fyra sidor i skriftserien "aktuellt" med titeln En judisk 50-årings historia. Den har skrivits av Marie-Hélène Boccara och har redan distribuerats till Menorahs läsare, till skolor, skolbibliotek samt kristna församlingar. Ytterligare exemplar kan rekvireras från Svensk Israel-Information, Box 5053, 10242 Stockholm. Tel. 08-667 0320. Fax 08-667 2062. E-mail: boccara@swipnet.se

Svensk Israel-Informations egen hemsida har adressen: http://www.torget.se/users/i/Israel/
Den har en ny sektion FAQ (Frequently Asked Questions) med de vanligaste frågorna om Israel och Mellanöstern och svar på dessa. Läsare är välkomna att sända in nya frågor.

The Institute of the World Jewish Congress har givit ut nya intressanta skrifter:
Policy Forum No.14 "Jewish-Christian Interfaith Relations: Agendas for Tomorrow"
Policy Study No.12. "How European Jewish Communities Can Choose and Plan Their Own Future"
Policy Dispatch No.27 behandlar de hittills icke utbetalda judiska livförsäkringarna: "Insurers Face the Past - Another component of the European Jewish legacy is reclaimed."
No. 28 har titeln: "State and Synagogue: The Next 50 Years" med undertiteln "The struggle over the place and nature of Judaism in the Jewish State".
No.29 behandlar temat " Ukrainian Jewry: Rising Star?"
No.30 har rubriken "Sixty Years Since Evian". Den handlar om den ödesdigra konferensen i juli 1938, som sände en signal till Hitler att omvärlden ej var intresserad av judarnas öde.
No.31 har titeln "The Christian Assault on Auschwitz Renewed".
Beställs från WJC, P.O.B. 4293, Jerusalem 91042. Fax +972-2-5635544.
E-mail: wjc@jer1.co.il
Home Page: http://www.wjc.org.il

Yad Vashem Magazine, vol.19, No.1, 1998 ägnas minnet av Förintelsen och de överlevandes bidrag till skapandet av staten Israel. No.2. ger bl.a.en initierad översikt av antisemitismen i Ryssland, Öst- och Västeuropa och de ansträngningar som görs för att bekämpa den. Detta skulle man vilja läsa mer om på svenska. Dessa två nummer är som alla tidigare synnerligen lärorika. Lösnummer och prenumeration: Yad Vashem Magazine, P.O.B. 3477, Jerusalem 91034, Israel. Fax +972-2-641 1849. E-mail: swcjerus@netvision.net.ilTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.