Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Bokrecensioner

98-nr2s44

Herman Wouk: Äran, roman. Wahlström & Widstrand 1997. 683 sidor. Översättning av Nille Lindgren, ISBN 91-46-17032-4.
Lättsmält om en svår tid
Med Äran fortsätter Herman Wouk den berättelse om Israels historia som han påbörjade i Hoppet. Romanen täcker tolv dramatiska år av Israels historia mellan 1967 och 1979 (vilka andra år har varit mindre dramatiska?). Wouk har forskat i Sexdagars- och Jom Kippurkrigets historia. Han tar med även räddningen i Entebbe och bombningen av den irakiska atomanläggningen, fastän mot slutet och kanske lite väl skissartat. Han skildrar också de under denna tid aktiva politikerna och militärerna och de ofta svåra besluten dessa hade att ta. Berättelsen kryddas med egna romanfigurers liv och leverne, deras romantiska mellanhavanden och deras tragedier. Det hela blir till en klassisk bestseller i stil med Wouks tidigare succéromaner Krigets vindar och Krig och hågkomst, som ju filmatiserats till spännande TV-serier.
Själv läste jag denna bok under ett par semesterveckor, även om jag egentligen föredrar att läsa dokumentärer och fiktion var för sig i skilda böcker. Men Wouk har lyckats ge sannolikhetens prägel åt sina militära och civila hjältar och hjältinnor. Därför kan boken rekommenderas till alla dem som lättsmält vill veta något om denna stormiga period, som redan ligger mellan 20 och 30 år tillbaka i tiden.
FTC

Per Eklund, redaktör

7 portar till Jerusalem - en port till Mellanöstern
Verbum 1997, 93 sidor, ISBN91-526-2549-4.

Boken har sju kapitel med var sin författare som är drivna skribenter, kända bland annat från dagspressen. Varje avsnitt är uppkallat efter en av Jerusalems sju portar. Eftersom de initierade antas redan veta mycket om staden, kan man tänka sig att boken i första hand vänder sig till läsare med intresse för detaljerade "minutbilder". Den kan också rekommenderas för blivande förstagångsbesökare. För sådana kan den bli just en port till Mellanöstern, därför att hela boken är en sammanfattad historik över staden, färgrik och mångfasetterad. Tyvärr medger inte utrymmet här någon djupgående recension, men det kanske inte heller är nödvändigt. Kapitlen speglar respektive författares egen smak ifråga om vad som är intressant när det gäller staden med utgångspunkt från den aktuella porten. Därvidlag kommer även skribentens stämning väl fram och läsaren får glimtar ur stadens liv med både religiös, historisk, geografisk och etnisk anstrykning. Självfallet utvidgar sig berättelserna då och då till att omfatta hela Israel och regionen i övrigt, och ibland får man intrycket av ett politiskt ställningstagande. Men så måste det kanske bli när sju olika skribenter medverkar. Bokens kvalité påverkas inte. Den kan med fördel användas i studie- och diskussionssyfte, då den även innehåller en studiehandledning sammanställd av Per Eklund med de sju stadsportarna som utgångspunkter.
Robert NeufeldTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.