Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Böcker

98-nr2s45

OM ANTISEMITISM OCH FÖRINTELSEN

Under det senaste året har ett antal nya böcker om antisemitism och Förintelsen liksom personliga vittnesbörd efter flera decennier av tystnad och förträngning kommit ut. Flest titlar har publicerats i Tyskland.

STATSMINISTERNS SATSNING:
Stéphane Bruchfeld Paul A. Levine
...om detta må ni berätta ... En bok om Förintelsen i Europa 1933-1945, utgiven av Regeringskansliet 1998, är ett led i svenska regeringens stora satsning mot antisemitism och antirasism. Boken är avsedd för de föräldrar som vill visa sina ungdomar vart diktatur och elitism kopplat till främlingshat kan leda. Jag själv kunde ha fått samma öde som den i bokens början skildrade pojken George-André Cohen som infångades av nazisterna i Frankrike, sedan utsattes för omänskliga medicinska experiment och därefter mördades på ett bestialiskt sätt.
Boken är föredömligt upplagd, rikt illustrerad och försedd med överskådliga tabeller som belyser Förintelsens systematik steg för steg och land för land. Så har det gått till och det finns ingenting att ifrågasätta. Men kan verkligen lärdomar dras av denna skildring? Är rasistiskt anstuckna ungdomar påverkbara i sina över- och underlägsenhetskomplex som de vill kompensera med sitt hat? Jag hoppas verkligen det.
Denna bok kan beställas kostnadsfritt från Regeringskansliet, Levande Historia, 103 33 Stockholm, Tel. 0200-118090, fax 0200-118091.

FLER FAKTA OM EUROPAS JUDAR OCH DERAS ÖDE
Berghs förlag har nyligen i samarbete med Svenska Kommittén mot antisemitism översatt en fakta- och bildspäckad bok av den franska docenten Anne Grynberg med titeln "Förintelsen - utrotningen av Europas judar". Boken, som ingår i förlagets serie En värld av vetande, börjar med en kort sammanfattning av de europeiska judarnas liv under mellankrigstiden. I sina hemländer var judarna i stor utsträckning väl integrerade. De hade bott där i många hundra eller rentav tusen år. Boken skildrar sedan nazismens framväxt och Hitlers maktövertagande i Tyskland samt den diskriminering som omedelbart sätts in mot judarna där. Först fördrivning, sedan innestängning och till slut skoningslöst folkmord av Europas judar beskrivs i text och med skakande bilder. Boken har kompletterats med dokument och vittnesmål från Nürnbergprocessen mot de tyska naziförbrytarna samt kapitel om Sveriges roll, de norska judarnas öde, de danska judarnas räddning, Raoul Wallenberg och en litteraturförteckning. Förintelsen av Europas judar är ett bra, sammanfattande verk i ämnet på svenska. Boken är kanske något för kompakt med 176 finstilta sidor i pocket och skulle vunnit på ett större format. Den lämpar sig väl för historieundervisning på gymnasie- och universitetsnivå. Som tidsdokument hör den hemma på varje tänkande människas bokhylla. Berghs 1997, ISBN 91-502-1300-8. Pris kr.130 inkl. moms.

NAZISMENS SYMBOLER
Alla som sysslat något med marknadsföring vet vad en logotyp, dvs en symbol eller grafiskt kännetecken, betyder för en organisations identitet. Alla organisationer och företag med självaktning håller sig med grafiska kännetecken. Nationalsocialismen har i hög grad utnyttjat sådana symboler för att samla sina skaror. Hakkorset var endast en av dessa symboler. Även olika nordiska runtecken adopterades. Ett dubbelt S-tecken blev symbolen för den fruktade SS (Schutzstaffeln), som var organisatören och verkställaren av massmorden. I häftet Nationalsocialismens symboler gör Stéphane Bruchfeld en genomgång av nutidens nazistiska och rasistiska organisationer och de symboler som dessa utnyttjar för att skaffa sig en egen identitet. En bra handbok bl.a. för poliser, domstolar och andra rättsinstanser samt de lagstiftande politikerna. Den har getts ut av Svenska Kommittén mot antisemitism i samarbete med den antirasistiska tidskriften EXPO. Pris kr.100 inkl. moms.

Dessa två böcker kan rekvireras från Svenska Kommittén mot antisemitism, SKMA, Box 14216, 10440 Stockholm, tel. 08-6676090. SKMA behöver pengar för att kunna bedriva sin viktiga upplysningsverksamhet. Bidrag till dess stödförening emottages tacksamt. Postgiro 30129-1.

FTCTextlänkar
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.