Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker
Menorah

Menorah har läst…Israels uppkomst och historia
Av Patrik Öhberg
Hillelförlaget

Lärare i historia och samhällskunskap hamnar förr eller senare inför uppgiften att behandla situationen i Mellanöstern. För de allra flesta elever är konflikten välkänd men mycket svår att förstå. En relevant fråga som många elever ställer sig är: hur har det blivit så här? Det är naturligtvis en fråga som många borde ställa sig och också söka svaret på. Glädjande nog har Hillelförlaget kommit med ett alldeles förträffligt läromedel för dem som vill få en orientering kring händelseutvecklingen och Israels historia.

När tillkom Israel ursprungligen? Ett svar är 1948 då den moderna staten bildades. Ett annat är 4000 år tillbaka i tiden. Patrik Öhberg (doktorand vid Göteborgs Universitet) börjar just där och skildrar, som han själv säger, det judiska folkets stora framgångar och nästintill oöverstigliga motgångar fram till dags dato.

Framställningen ryms inom 62 lättlästa sidor. Trots det lilla formatet fångar arbetet de centrala och komplicerade perioderna i landets historia. Texten är indelad i fem kapitel. De två första sträcker sig fram till 14 maj 1948 och de tre senare behandlar det moderna Israel.

Med stilistisk säkerhet och med varsamma formuleringar besvaras de betydelsefulla frågor som unga människor ställer. Vilken roll spelade judarna i samband med Jesus korsfästelse? Varför ändrade romarna namnet till Palestina? Varför byggdes två moskéer där judarnas heliga tempel en gång stod? Varför besökte Sharon "Tempelberget" och varför ville han utrymma Gaza?

När det gäller en djupare förståelse av händelseutvecklingen erbjuds det mycket god hjälp av genomtänkta diskussionsfrågor. Här ges också möjlighet att debattera såväl judendomens förhållande till kristendomen respektive islam som varför Israel lyckats skapa fred med Jordanien och Egypten men inte med Syrien, Libanon och palestinierna.

Trots det relativt lilla omfånget kan man, om man så vill, finna ett mönster i Israels sätt att agera. Naturligtvis får förhållandet mellan israeler och palestinier stort utrymme. Med spänning kan man följa den kamp som så småningom leder fram till att Israel och PLO erkänner varandra.

Innehållet skildrar utvecklingen ur ett israeliskt perspektiv men utan att lägga saker och ting tillrätta. Man får en inblick i både israelisk och palestinsk förhandlingsstrategi när det gäller det mödosamma fredsarbetet.

Jag kan bara gratulera både lärare, elever och alla andra till att det nu finns ett genomarbetat arbetsmaterial som gör det möjligt att få ett grepp om händelseutvecklingen i regionen.

Tillsammans med övrigt material: kartor, avtalstexter, resolutioner etc. som också finns att hämta på Svensk Israel-Informations utmärkta hemsida får den som vill nödvändiga komplement.

Lennart Krantz
Lärare i historia och rektor vid Åva gymnasiumTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.