Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah

Menorah har läst…De dödsdömda vittnar - 60 år senare
av Pia-Kristina Garde
Megillaförlaget

I en nyutgiven bok av Pia-Kristina Garde publiceras intervjuer med överlevande från de nazistiska koncentrationslägren som kom till Sverige med de "vita bussarna". För flera av människorna tog Förintelsen inte slut 1945. Den har fortsatt att påverka deras liv.

I De dödsdömda vittnar - 60 år senare knyts de överlevandes perspektiv ihop med deras vittnesmål som publicerades i "De dödsdömda vittna" av Gunhild och Einar Tegen 1945. När Pia-Kristina påbörjade intervjuerna omkring 1980 fick hon reducera ett stort antal frågor till i huvudsak två: Fann du din släkt och har du kunnat återvända hem?

När Pia-Kristina var 13 år såg hon för första gången ett fotografi från ett koncentrationsläger. Hon blev chockad - och fast för ämnet.

- Jag kan inte lämna det - det hör ihop med mig. Ända sedan jag läste boken från 1945 har jag varit fast besluten att söka upp människorna.

Bokprojektet har tagit 24 år att genomföra. Och det har varit tufft.

- Om det inte hade varit för Stéphane Bruchfeld, doktorand vid Idé- och lärdomshistoria på Uppsala universitet, och Lennart Kerbel på Megilla-Förlaget, hade jag nog gett upp.

Bäst stöd har hon fått av de överlevande, men det har tagit mycket kraft och tid att söka upp dem och vinna deras förtroende.

Under sina många intervjuer och samtal har Pia-Kristina mött mycken sorg och smärta.

Pia-Kristina Garde har varit skådespelare, men nu arbetar hon på Stockholms läns museum. De intervjuer och brev som inte publiceras i boken kommer Forum för Levande Historia att ansvara för och lägga ut så att materialet blir tillgängligt för allmänheten via Internet. Pia-Kristina kommer också att överlämna sitt arbete till Förintelsemuseet i Washington, USA.

Ewa Wymark


Judarna - evighetens hjältar
Av Tommy Lilja
Relevant Media, 169 kronor

I dag är kristenheten delad i sin syn på Israel, det gäller i Sverige och över hela världen. Många enskilda kristna blir vilseledda av politiker och medier, och i dag kan det även inom traditionellt Israelvänliga kretsar vara svårt att t ex arrangera temadagar eller vänskapsaftnar för Israel. Många kristna har svårt att förstå dagens verklighet i Israel och Mellanöstern, den har blivit komplicerad och kontroversiell.

Något måste göras för att nå kristenheten i Sverige, denna utmaning har antagits av pastor Tommy Lilja, ledare för PTL Ministries, Folkkyrkan i Sverige samt grundare till Operation Great Exodus, som i samarbete med Förenade Israelinsamlingen hjälper judar invandra till Israel.

Tommy Lilja har lyckats skriva en bok som på ett överskådligt sätt beskriver saker som många kristna borde ta del av. De som redan är Israelvänner får ny kunskap och glöd, de som inte är det får något att verkligen fundera på. Den gamla kristna så kallade ersättningsteologin som hävdar att Nya Testamentet innebär ett nytt förbund och att Gamla Testamentet, och därmed det judiska folket, blivit ersatt av kristenheten, blir grundligt torpederad i boken.

Boken är i fyra delar: "Gud och judarna i tiden" en kortfattad inledning, "Folket, landet, staden och uppgiften" där bl a förbundet mellan Gud och Abraham och löftena till det judiska folket genomlyses, "Den yttersta tiden", och den del jag kanske uppskattar mest, "Kyrkans antisemitiska historia".

Boken är fylld med bibelcitat som visar på hur förutsägelser i Bibeln blivit sanna, på ett sätt bibeltroende kristna inte kan förneka. Men det är ändå den noggranna, kortfattade, genomgången av den långa kristna antisemitismen som griper mig mest. Tommy Lilja vågar möta sin kristna historia, med all förföljelse från 100-talet och framåt gentemot det judiska folket.

I boken finns också ett värdefullt appendix med kortfattad information om kristen antisemitism från 100-talet fram tills i dag, ett utdrag ur Martin Luthers "Judarna och deras lögner" och Israels historia från 1.800 före vår tideräkning fram tills nu.

Detta är en bok som alla kan ha glädje av. Köp den och sprid den!

Ulf Cahn

Du kan beställa ditt eget exemplar av boken på tel 018-60 10 18, via e-post
relevant@telia.com
eller på förlagets hemsida:
www.relevantmedia.seTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.