Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah

Menorah har läst…"Flykt och överlevnad"
av Svante Hansson
Hillelförlaget

Boken "Flykt och överlevnad" är en vitbok på uppdrag av Judiska församlingen där historikern Svante Hanson belyser församlingens mottagande av judiska flyktingar i Sverige.

Hansson visar ett Sverige mer ovant vid nya befolkningsgrupper än nu. Nationernas Förbund lyckades inte ta sig an dem som fått fly efter 1918. 1926 fanns nio miljoner flyktingar i Europa.

Enligt beräkningar från 1933 kunde 14-15 000 personer rädda sig till Sverige, ofta för att fortsätta västerut. En spillra jämfört med dem som dödades i tyska och andra läger. Sverige var inte starkt judefientligt, men visade liten förståelse. Vår flykting- och passpolitik var småskuren. Yrkesorganisationer såg flyktingarna som konkurrenter.

Mosaiska församlingen bemötte flyktingarna kyligt, något som enskilda vittnen bekräftar i boken. Ett skäl var att församlingen ville förbli samtalspartner till svenska staten, och tog hänsyn till en snäv flyktingpolitik tills Tysklands nederlag skymtade.

Församlingen leddes av assimilerade judar för vilka de nykomnas östeuropeiska seder var främmande. Religiösa olikheter bland flyktingarna, och församlingens liberalteologi, gav friktioner. Även sionismen var ett tvisteämne. Det arbetssätt som Hillel Storch använde väckte agg hos mer medgörliga. Församlingen erbjöd efter förmåga skolor, kurser, barn- och äldrehem. Flyktingarnas känslighet skulle dock ha krävt föräldralik omtanke. Psykologisk omsorg gavs inte före den "posttraumatiska stressens" era. De judiska organisationerna i världen var få.

I boken möter vi ett Sverige mer byråkratiskt och autoritärt än nu. Det gällde för statsförvaltningen att finna dem som satte sig över formaliteter. En del handläggare var nazistanstuckna. Ett försenat ärende kunde kosta den sökande livet. Danska och norska judar mottogs bättre, men då hade ju kunskapen om judarnas öde blivit allmän.

Boken vidgar bilden av Stockholms judiska församling och ger chans att begrunda hur skör den trygghet är som vi nu tar för given.

Carl Johan Ljungberg


Vunnit pris

Boken "Vykort från Det heliga landet" av David Fischer har vunnit pris för god bokform 2003 av Svensk Bokkonst.

"Vykort från Det heliga landet" är en av 25 böcker som valdes ut ur 2003 års produktion och har enligt omnämnandet "bra funktion, fin harmoni, rätt balans, gjord med fantasi och med goda proportioner".

De utnämnda böckerna kommer att turnera runt i Sverige och därefter ut i världen.

Menorah gratulerar!

Boken kan köpas hos Förenade Israelinsamlingen för 290 kronor. Kontakta oss för mer information på 08-667 67 70.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.