Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Böcker

Israels historia och fakta

Olika debattörer använder sig av olika startår i den israelisk-arabiska konflikten för att motivera sina ståndpunkter. För en del yngre inhoppare började kriget mellan palestinier och israeler med Ariel Sharons tillträde som israelisk premiärminister år 2001. Andra utgår ifrån 1973, 1967 eller 1948. Men konflikten började nog väsentligt tidigare. Palestina, romarnas namn på hela området inklusive nuvarande Jordanien, ingick i det ottomanska (turkiska) riket som en provins. Dagens konflikt går tillbaka till denna tid. Många debattörer använder idag Israels styrka som ett skäl till att göra eftergifter till palestinierna. Historien visar att israelerna gjort riktigt i att ta de arabiska hotelserna om utplåning på allvar. Därför har landet överlevt alla krig och blivit starkt i stället för att förintas. Två historieböcker och en uppslagsbok anmäls här. De kan ge alla dem som har ett genuint intresse av det historiska skeendet en mer nyanserad bild.


Martin Gilbert: Israel - A History
750 sidor paperback.
Black Swan edition London 1999

Martin Gilberts Israel - A History kan betraktas som en referensbok. Här är det en meriterad historiker som håller i pennan. Gilbert är även känd för sina historiska kartor och denna bok har i slutet 41 kartblad med infällda data som pedagogiskt visar det turbulenta skeendet under Israels 50-åriga historia. Bokens första 140 sidor behandlar tiden före statens grundande och börjar redan 1862. Den täcker ungefär samma tid som Segev rekonstruerar på ca 600 sidor. På sidan 141 beskrivs år 1947, när engelsmännen vände sig till FN för att slippa mandatet.

Gilbert skildrar därefter händelseutvecklingen i detalj. Med alla krig och terrorattacker från kringliggande stater under alla år blir det till stor del en skildring av konflikter och strider. Först på ett par sidor i slutet nämner Gilbert att Israel byggts upp till en livskraftig demokratisk stat med över 6 miljoner invånare. Det enda jag saknar i boken är något om hur israelerna trots alla krig har burit sig åt för att skapa en modern välfärdsstat av västerländsk karaktär, som prioriterar utbildning, kultur och sjukvård och där en konkurrenskraftig högteknologisk industri byggts upp. Gilberts bok kan varmt rekommenderas.
FTC


Tom Segev: One Palestine, Complete - Jews and Arabs under the British Mandate.
612 sidor paperback,
Owl Oooks, Henry Holt & Co,
New York 2001.

Boken One Palestine, Complete - Jews and Arabs under the British Mandate I boken One Palestine, Complete - Jews and Arabs under the British Mandate., försöker den israeliske journalisten och författaren Tom Segev rekonstruera dels det politiska skeendet, dels även det dagliga livet under denna många gånger mycket stormiga tid mellan 1918 då britterna intog Storpalestina och 1948 då de lämnade området och mandatet upphörde. De ledande engelska, arabiska och sionistiska aktörerna och en del passiva observatörer porträtteras och deras tankar avslöjas genom utdrag ur hittills icke publicerade dagböcker och privata brev. Mer än 1 600 källreferenser anges och tyder på gedigen forskning.

Ändå är boken lättläst och rent av spännande. Segev försöker visa hur olika grundläggande beslut har kommit till, beslut som vi nu med facit i hand kan se hur de har bidragit till dagens konflikt. Redan tidigt insåg engelska politiker, bland dem Winston Churchill som då var Colonial Secretary, att mandatet Palestina inte hade något strategiskt värde för Samväldet och att det egentligen bara kostade pengar. Som ett exempel nämns att engelsmännen inte satsade något alls på arabernas skolor, medan judarna (Jishuv) själva organiserade och finansierade sitt skolsystem.

Många av de arabiska barnen, särskilt i byarna, växte upp som analfabeter och Segev konstaterar att de blev en förlorad generation. Det är inte något nytt att sionismen som en nationell rörelse för judar blev till förebild för den arabiska nationalismen som växte fram under mandattiden. Men denna nationalism hade redan då en negativ, nihilistisk inriktning. Judarna som kom från Europa var icke önskade och accepterades inte av de arabiska radikala nationalisterna. Hellre 100 år av fattigdom än att ha dessa sionister här, sade en av deras ledare. Segevs bok är synnerligen läsvärd.
FTC
PS. Om Gilberts och Segevs böcker inte finns i Din bokhandel, kan de beställas hos www.amazon.co.uk


Mitchell G. Bard, editor: Myths and Facts A Guide to the Arab-Israeli Conflict
464 sidor paperback
American-Israeli Cooperative Enterprise 2001, 2810 Blaine Drive, Chevy Chase, MD 20615, USA
www.JewishVirtualLibrary.org
Pris USD 9.95 plus porto ca USD 5

Myter sprids det många i dagens infekterade mediadebatt om Israel och Palestina. Fakta saknas allt som oftast eller tas ur sitt sammanhang. Boken Myths and Facts ger debattören faktaunderlag för att avslöja de palestinska propagandalögnerna som gärna sprids vidare av de svenska sympatisörerna. I ett appendix återges alla de avtal som tecknats mellan Israel å ena sidan och Egypten, Jordanien respektive PLO å den andra. Hamas stadgar återges också. Dessutom finns där en utförlig lista på relevanta nätsidor och bokrekommendationer.
FTC


Folkrätten vi inte är vana att se
Marie-Hélène Boccara: Den arabisk-israeliska konflikten och folkrätten.
Megillaförlaget 2002. 100 sidor.. ISBN 91-89340-17-5. Pris kr 125. Order tel/fax 08-373149, epost: info@megilla.a.se

I den politiska debatten bollas ofta med olika FN-resolutioner, även i propagandasyfte. Och termen folkrätt används flitigt, sällan dock med erforderlig sakkunskap.

Marie-Hélène Boccara tar med läsaren på en fascinerande resa genom Mellanösterns historiska kartblad och genom FN-resolutionernas snåriga och lätt missförståeliga texter.

Hennes frågeställningar är raka - ofta djärva, sett med svenska tv-ögon - och hennes svar och förklaringar visar att det finns ett alternativ till de kommentarer som svenska medier förser oss med: Vem är rättmätig ägare till de omstridda områdena?

Vad betyder egentligen självbestämmande?

Vilka rättigheter och skyldigheter har en ockupant och en ockuperad?

Denna framställning är anpassad för läsare med förkunskaper i den arabisk-israeliska konflikten och för dem med intresse av att förstå mer om folkrättens grundvalar och regler.

Marie-Hélène Boccara är jurist och journalist. Hon har specialiserat sig på folkrätt och den arabisk-israeliska konflikten.
Peter David


Dagar och nätter i Israel
Författare: Richard Jändel
158 sidor. Megilla-Förlaget 2001
ISBN:91-89340-10-8 Pris: 150:-

"Dagar och nätter i Israel"- redan titeln återger de kontrastrika stämningar som präglar Richard Jändels senaste bok. Jändel är journalist och författare. Han har arbetat i nära kontakt med kibbutsrörelsen och även bott i Israel.

Författaren är väl förtrogen med både palestiniers och israelers syn på konflikten i Mellanöstern. Med ett rikt, nästan ömsint språk och en imponerande psykologisk insikt skildras i novellerna olika människoöden utifrån en ganska ung mans tankar kring historia och samhällsutveckling i ömsom ljusa, ömsom mörka penseldrag.

Mellan raderna får vi dela drömmen om Israel som ett unikt, kollektivt samhällsalternativ, men också författarens vemod och frustration över ett alltmer materialistiskt och individualistiskt samhälle.

Även den aktuella politiska situationen speglas, såväl i författarens förståelse för den palestinska saken som i hans identifikation med staten Israels självklara rätt att existera på egna villkor, representerad av bilden på bokens framsida. Trots sin mörka grundton är detta en bok svår att lägga ifrån sig tills sista raden har klingat ut och författarens frågor (och förhoppningar) har blivit läsarens egna…
Ewa Edén-Modén


Warszawa 1942
Uri Orlev: "Mannen från andra sidan"
Bokförlaget Rabén & Sjögren 2001,
221 sidor, ISBN 91-29-65340-1

När man läser baksidans korta sammanfattning, tror man sig hålla ännu en av dessa böcker i handen, som berättar om det ofattbara. Och visst. Snart nog kommer man underfund med att berättelsen handlar om Förintelsen. För handlingen utspelar sig i Warszawa år 1942, där "das Herrenvolk" håller på att göra staden judenfrei. Där spyr deras medlöpare, de polska antisemiterna galla över judarna, vars skuld allt deras elände är. Jodå. Bilden är känd sen länge. Men ändå.

Alltmedan berättelsen utvecklas, får man se Förintelsen i det lilla perspektivet. Här är det inte de stora pojkarna i Wannsee som pöser och planerar folkmord. Här står inte Albert Speer och vakar över tekniker som ritar gaskammare och krematorier för stordrift. Här möter vi fotfolket och dess judehat, som det hade fått i sig med modersmjölken. Här finns, bland en del anständigt folk, gatans enkla polacker som hatar juden för allt han kan och för allt de själva inte kan. Men här möter vi också Marek, pojkspolingen som då och då deltar i det allmänna ylandet, men som så sakteliga börjar ifrågasätta hatets berättigande. Mest gör han det under sina vådliga färder genom Warszawas kloaker, där han vadar i skiten och hjälper sin styvfar smuggla in förnödenheter i gettot. Styvfadern vill adoptera honom men Marek värjer sig. För fastän hans riktige far är död, vill han inte svika hans minne. Speciellt inte när han av sin mor får veta att fadern var jude, vilket får det mesta att vända sig rätt för honom. Plötsligt ser han de rätta sammanhangen, plötsligt känner han som aldrig förr. Han räddar en flyende jude genom att gömma honom och sedan, när Warszawas getto gör sitt uppror hjälper han honom att komma tillbaka dit. För mannen vill vara med. Han vill dö tillsammans med sina egna i kampen för en frihet som han vet bara är en utopi. Den polskfödde, israeliske författaren Uri Orlev tecknar ett fint porträtt av Marek, av hans omgivning, men också av hans uppvaknande till självmedvetande. Orlev presenterar en mikrovärld av ondska, och låter boken kulminera i beskrivningen av upproret. Det sker visserligen skissartat, men man får ändå en känsla av närhet som får själen att vibrera. Boken är lättläst, och den lämnar ett varaktigt intryck.
Robert Neufeld


Evig fred
S. J. Agnon: Evig fred.
Fem noveller översatta från danskan av Sigvard Feldbaum
Allefbok 2001 (tel och fax 08-994315).
ISBN 91-631-0974-3. Pris 140 kr.

Samuel Josef Agnon (1888-1970) föddes i Bucgacz i Galizien. Han började tidigt skriva på jiddisch. Han lämnade sitt barndomshem i tjugo års-åldern och utvandrade till Palestina 1907, en författare som redan då skrev på hebreiska! Agnon drogs till Tyskland och samarbetade med Martin Buber 1913-1924. De utgav tillsammans Chassidiska berättelser.

De fem novellerna är Klädnaden, Evig fred, Läkaren och hans hustru, Historien om en get och Sjaletten

Evig fred. känns som den mest aktuella av de fem novellerna. Landets män bör gripa till vapen då de befinner sig i krig. Men svälten i landet gör att de inte har kraft att försvara sig. De har alltså fienden utifrån och svälten inifrån. Staten borde förebygga olyckan i landet men folket är delat, de barhuvade och de med huvudbonad. Men även de med huvudbonad hatar varandra inbördes. Någon går med hög hatt, andra med styv hatt. Några har fyrkantiga kalotter, andra har ovala. Några har stora, andra har små. Några är av sammet, andra är av siden. De barhuvade hatar också varandra. Några har krulligt hår, andra har kortklippt, några är skalliga av naturen, andra är rakade.

Inte bara huvudena är olika, utan också deras åsikter. När en grupp nickar åt väster, nickar den andra mot öster. Så kan statens angelägenheter inte skötas. De är bara ense om en sak. Det onda som sker i staten är alltid den andres fel. I all sin oenighet har parterna ingen tid och kraft att vända sig till Gud. Det går ett rykte bland folk att en liten obetydlig man som inte tillhör någon stor grupp har bett om regn så att skörden kan växa. Alla blir förskräckta, de med huvudbonad och de barhuvade. De båda stora grupperna börjar kritisera den lille mannen som gjort sig stor. Varför har Gud glömt de stora männen? Kan Gud föredra en liten man?

Den gemensamma förargelsen gjorde de stora partierna mer försonliga mot varandra. Var och en som inte utvalts av allmänheten utan gör sig själv till talesman anses ansvarslös, överträder lagen och saboterar staten enligt de stora grupperna.

Novellen går att flytta till många platser och många epoker. Den känns evig, men den eviga freden infinner sig inte.

I novellen Sjaletten ägs sjaletten av en fattig kvinna som fått den som gåva av sin man. Den är en mycket kär ägodel som hon vördar ömt. Hon tar fram den varje sabbat. Till sonens Bar Mitzva binder hon den runt hans hals. På vägen från synagogan möter sonen en gammal man med trasiga kläder och full av sår. Barnen kastar grus på honom och byborna visar honom sin avsky. Han binder sjaletten kring mannens såriga ben. När han kommer hem känner han att han inte handlat rätt mot sin mor. Han hann inte be om ursäkt innan modern såg på honom med en blick full av ömhet och kärlek. Hur göra rätt åt två håll?

Novellerna är inte bara tänkvärda utan också humoristiska. Roligt för dem som har denna läsglädje framför sig.
Hanna FeistFortfarande högaktuell för skolor och studiecirklar:

Mellanöstern 1947 - 2000 - Historien om Israels tillkomst och vidare öden
på en multimedia CD-ROM från Svensk Israel-Information och Tidskriften Menorah.

Med 29 olika textavsnitt, vart och ett med flera underavsnitt omfattande 77 000 ord, unika bilder och kartor; ljud- och videoavsnitt och 40 internationella avtal och andra dokument, är produktionen en guldgruva att ösa ur. Den ger fakta och bakgrund till historiska och dagens aktuella händelser, vilket ofta saknas i medias framställningar och i de svenska skolornas undervisningsmaterial.

Lättillgänglig information
Vad säger egentligen resolution 181, 194, 242 eller 338? Vad är sant och osant om Jerusalem?

I den politiska debatten bollas ofta med olika FN-resolutioner i propagandasyfte. Även termen folkrätt används flitigt, sällan dock med erforderlig sakkunskap.
Cd-romskivans kapitel 29 ger dig originaltexten till 40 internationella dokument och avtal, här överskådligt samlade och lättåtkomliga. Övrig text har skrivits och redigerats av en folkrättsexpert.

Så beställer du skivan:
Skivan kostar 150:- inkl. porto (i Sverige) och finns att köpa från Svensk Israel-Information. Du beställer skivan genom att sätta in 150:- per styck på postgiro 50 66 65-9. Märk talongen "CD-ROM". Cd-romskivan är avsedd för PC med Windows.Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.