Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Bok

nr3-97 s36

Judisk uppslagsbok i 26 band på en enda CD-ROM

I många judiska hem och biblibliotek finns sedan länge en omfattande uppslagsbok om allt judiskt, Encyclopaedia Judaica. Den kom ut på engelska år 1972 med 16 band och har fram till 1984 kompletterats med ytterligare 10 band.
Nu har denna skattkammare av judiskt vetande från biblisk till modern tid förts över till en enda CD-ROM skiva och uppdaterats till 1996. Nya uppdateringar kan väntas år 1998.

Färgbilder, tal, musik och sång genom multimediateknik
Tack vare multimediatekniken har de 25 000 artiklarna kunnat kompletteras med färgbilder, tal, musik och sång, intressanta föredrag med bilder, filmklipp samt snabbsökning på ord, årtal och område. För varje sökord får man fram en lista på alla artiklar där ordet förkommer och kan från denna klicka sig vidare. Sökning kan också ske selektivt inom nio kategorier: samtida judendom, utbildning och modern lärdom, historia, judisk konst, judar inom världskulturen, praktisk judendom, judendomens tankar, språk och litteratur, samt övrigt. Varje sådant avsnitt är uppdelat på underkategorier i två nivåer vilket gör det lätt att komma fram till den sökta informationen. Sammanfattningar erbjuds den som inte vill läsa eller trycka ut hela dokument. Egna notiser kan skrivas in och sparas med varje artikel.
Jag har funnit verket mycket lätt att använda. Intressant för mig är ofta att med "Timeline" söka årtal samt relatera händelser och namn inom judisk kultur och judisk historia till världshistorien. Detta inom ett intervall av 4 000 år från 2000 f.v.t till nästan 2000 e.v.t.

Oumbärlig för hela familjen
Encyclopaedia Judaica 1997 har redan blivit ett oumbärligt hjälpmedel för mig i mitt redaktionella arbete. När jag skriver eller rättar artikelmanus på min PC, har jag EJ uppslagen i bakgrunden och kan när som helst kolla årtal och stavning. Dessutom, och inte minst, kan hela familjen inklusive barnbarnen klicka fram roliga och intressanta saker. Vi tittar på judiska sevärdheter från hela världen inklusive Israel, lyssnar på judisk och israelisk folkmusik, hör melodier från gudstjänster sjungna av berömda kantorer och får oss till livs berättelser med bilder och kartor om judisk historia från biblisk till modern tid. Vi kan också höra hur exempelvis ortsnamn i Israel och andra ord uttalas på hebreiska.
För att använda denna CD-ROM erfordras en multimedia PC med ljudkort, 486 eller bättre, med Windows 3.x eller Windows 95, minst 4 MB RAM (helst 16 MB) och 13 MB ledigt hårddiskutrymme, samt mus. Den kan ej användas med Mac-datorer.
Franz T Cohn

Köp nya Encyclopaedia Judaica hos Menorah

Encyclopaedia Judaica 97 på CD-ROM kostar normalt kr 4 990, men Menorahs läsare samt judiska och kristna institutioner kan beställa den före 31 december 97 till ett förmånspris av kr 4 200*) inkl porto. Moms kan tillkomma. Ring Leone på Menorah, telefon
08-667 6770. Leveranstid 3-5 veckor per post direkt från USA.
E-mail: kh-uia@swipnet.se

*) Reservation för växelkursförändringar


Judisk kulturkonferens på Bok- och Biblioteksmässan

30 oktober - 2 november 1997 i Göteborg.
Programmet kan erhållas från Judiska Församlingen i Göteborg, Peter Kadar,
telefon/fax. 031-358645.
Menorah kommer att ställa ut i den gemensamma judiska mässmontern. tillsammans med bl.a. de judiska församlingarna, bokförlagen och Judisk Krönika.. Vi kommer att demonstrera den nya Encyclopaedia Judaiaca 97 på CD-ROM.Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.