Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Bokrecensioner

98-nr4 s18

Litteratur:

Uri Savirs nya bok om Osloavtalen

I väntan på Messias av Marek Zyto

Två nya böcker om "våra rötter"

Ny hebreisk-svensk ordbok för barn och nybörjare

Aktuella skrifter och Nytt på Internet


NY BOK OM FREDSPROCESSEN

Alla som alltjämt tror på den israelisk-palestinska fredsprocessen kommer att ha stor behållning av Uri Savirs bok Processen - 1 100 dagar som förändrade Mellanöstern.
Moderna Tider Förlag. Översättning Birgitta Gahrton
. De som verkligen bör läsa denna skildring är de många som efter varje bakslag dödförklarar fredsprocessen.
" Hej, det här är Larsen, terroristen."
Uri Savir, Israels chefsförhandlare med PLO l993-l996 väcks av ett nattligt telefonsamtal hemma i Jerusalem. Terje Larsen var nu ingen terrorist, men väl den förmedlande länken när Israel i Oslo för första gången mötte PLO i direkta förhandlingar.
Larsen fortsätter:
"Nr Ett har ringt och han sa att Farfar och Den Helige Ande accepterar de sju punkterna
i princip och är beredda att diskutera den åttonde."

Samhällsvetaren Terje Larsen var kontaktmannen när förhandlarna var hemma i Jerusalem och Tunis. Alla de inblandade hade av säkerhetsskäl kodade namn. Farfar i Tunis var Arafat och Farfar i Jerusalem var premiärminister Rabin. Den Helige Ande var Arafats närmaste man Abu Masen. Utrikesminister Shimon Peres var Sonen och de båda förhandlingscheferna Abu Ala och Uri Savir var på var sitt håll Nummer Ett.

Processen är spännande läsning om hur representanter för två folk börjar den mödosamma vägen mot fred. Fientlighet blir till nyfikenhet, växer till sympati och förståelse, vänskap. Närmandet sker under norskt värdskap under några hektiska månader l993. En grundläggande förutsättning var att parterna inte grävde ner sig i historiska oförrätter. Ordväxlingen var ofta hård, dramatiska uppbrott och taktiska finter hörde till förhandlingsrutinen. Men insikten om ett ömsesidigt beroende och ansvaret inför kommande generationer förde fram till den principöverenskommelse som fick sin bekräftelse i Washington när Yitzhak Rabin, Yassir Arafat, Shimon Peres och Bill Clinton skakade hand på gräsmattan utanför Vita Huset.

Sekretessen kring Oslosamtalen var rigorös. I den israeliska regeringen var Rabin och
Peres de enda invigda. Hemlighetsmakeriet ledde ibland till absurda situationer. När
förhandlarna nått fram till målet, principöverenskommelsen, skulle detta än så länge hemliga dokument undertecknas under högtidliga former. Utrikesminister Peres var i Norge på officiellt besök och logerade i den norska regeringens gästhem. Där ägde denna
historiska ceremoni rum mitt i natten. De norska värdarna hade från ett museum lånat det förhandlingsbord där l905 svenska och norska förhandlare skrivit under unionsupplösningen. Säkerhetsvakterna var varskodda, det hade ju varit pinsamt om de hittat förmenta PLO-terrorister hos den israeliske utrikesministern.
Undertecknandet skedde med Peres som åskådare. Abu Ala hyllade Peres som just
i dagarna firade sin 70-årsdag och frambar Arafats lyckönskningar.
Samtalen i Oslo och ceremonin i Washington var bara en början. I Processen får vi
också följa alla felslagna förhoppningar: tolkningstvisterna, våldet, mordet på Rabin.
Men Uri Savir och hans mest förtrogne i PLO-ledet Abu Ala är alltjämt optimister.
Vi som via medierna tar del av fredsprocessens alla bakslag behöver påminnas om "Osloandan", då två representanter för två folk, obönhörligt sammankopplade, insåg sitt ömsesidiga beroende och var beredda att skapa fred för kommande generationer.
Ingvar Lundin

MESSIAS KOM INTE

Marek Zyto: I väntan på Messias - Att överleva Förintelsen.
Contra Förlag, Stockholm 1998. ISBN 91-86092-35-9.

Denna bok är något mycket mer än ännu en berättelse av en överlevande, eftersom den skildrar, nästan i dagboksform, hur en ung jude vid 16-års ålder med obändig livsvilja tar sig ut ur Polen österut efter den tyska ockupationen - och undan polska katolikers religiöst betingade judehat och angiveri. Marek Zyto kom över gränsen till Sovjetunionen efter svåra umbäranden och rekryteras som bonddräng till södra Ryssland. Där upplever han det kommunistiska systemet och bristen på allt. De lokala kolchosböndernas judehat blir handfast när tyska armén når fram. Ändå lyckas han ibland hitta snälla människor som istället för att ta ifrån honom hans sista klädesplagg låter honom få ett bad, något att äta och en vadderad jacka mot kölden. När Sovjetarmén tränger tillbaka tyskarna, tar sig Marek undan för undan under fortsatt livsfara tillbaka till ett Polen som inte vill ha tillbaka sina få överlevande judar.
Zyto skildrar sina upplevelser i Polen och Sovjetunionen så gripande att läsaren får känslan att befinna sig just där, hos honom, den nedtrampade. Vansinnet hos både nazister och kommunister samt deras obarmhärtighet och människoförakt framstår i ett starkt ljus. Boken kompletteras med skildringen av hans överlevande mors och hela familjens fasansfulla öden. Marek Zyto flydde till Sverige 1947, 25 år gammal, ur ett befriat men antisemitiskt Polen. Han lyckades här bygga upp en existens och är som pensionär en aktiv debattör för Israel i Skånepressens spalter. Han besöker också skolor för att berätta initierat om vad diktatur och människoförakt kan leda till.
Franz T. Cohn

VI SÖKER VÅRA RÖTTER

Susanne Levin: Suggan i dômen. Natur och Kultur 1998, ISBN 91-27-07079-4.
Liksom Susanne Levins tidigare böcker. "Leva vidare" och "Som min egen" har denna bok självbiografisk bakgrund. Familjen Levins liv målas i breda penseldrag, levande och skickligt. Hon låter två tidsskikt spela mot varandra. Dels pappans barndomsår på 1920-talet, dels hennes egen verklighet i nuplanet, då hon som lärare får uppleva hur hennes judiska arv tynger.
Susanne Levin beskriver också svensk-judisk historia, bland annat vilka svårigheter som mötte den första judiske bosättaren i Sverige, Aron Isaac. Också Hugo Valentin, den man som kanske gjort störst insats för sionismen i Sverige, skildras levande.
Romanen är fängslande och dess ämne ständigt aktuellt. Denna gång har man dock en känsla av att författaren velat för mycket med sin bok.

Maerta Weiss: Akt 23 En släktkrönika. Megilla-Förlaget 1998, ISBN 91-973154-3-5.
I denna bok beskriver Maerta Weiss hur hennes föräldrar invandrat från Östeuropa. Hon skildrar sin barndomstid i arbetarstadsdelen Haga i Göteborg .Hennes familjs knappa förhållanden kontrasterar mot den övriga släktens överflöd, sett ur barnets perspektiv. Hon söker efter sin släkt i öst och låter en del av boken handla om detta sökande. Maerta Weiss´ stil är enkel och okomplicerad och hon skildrar tidsepoken med hjälp av klipp ur tidningar och fackföreningspress.
Birgit Blideman

NY HEBREISK-SVENSK ORDBOK FÖR BARN OCH NYBÖRJARE

En idealisk Chanukkapresent
Hillelförlaget har kommit ut med en rolig, illustrerad ordbok Med den är det lätt att själv lära sig 1000 ord hebreiska eftersom varje ord har uttalet angivet med svensk fonetik. Under ledning av lärare sätts orden in i hela meningar.
ISBN 91-85164-453. Pris kr. 180 + porto.
Hillelförlaget, Box 5053, 10242 Stockholm, tel. 08-662 1078, fax 08-661 9366.

NYA SKRIFTER

Institute of the World Jewish Congress har kommit ut med
Policy Forum nr. 15, som har titeln "The Vatican and the Shoah: Purified Memory or Reincarnated Responsibility" av Arieh Doobov.
Dialogues Vol.1, No. 6 August 1998 innehåller diskussioner mellan judar, kristna och muslimer. Denna läsvärda tidskrift kommer ut två gånger per år.
Beställs från WJC, P.O.B. 4293, Jerusalem 91042. Fax +972-2-5635544.
E-mail: wjc@jer1.co.il Internet Home Page: http://www.wjc.org.il

Ministry of Absorption och Jewish Agency ger tillsammans ut tidskriften The New Aliyon - a journal on Israel, Zionism and Aliyah, som också innehåller Israel Notebook, a newsletter for students and young adults. Vi har fått sommarhäftet 1998 på temat "Hi-tech Israel, career paths in Israel",som ger värdefull information om arbete, utbildning mm till potentiella invandrare och studenter i Israel. En serie handböcker om arbetsmöjligheter för olika yrkeskategorier samt allmänt om det en invandrare behöver veta kan beställas från en lista i tidskriften.
Beställs hos Publications Department, Ministry of Immigrant Absorption, 15 Rehov Hillel, POB 13061, Jerusalem 91130, Israel eller från Else Lindberg, Alijakontoret, Box 5053, 10242 Stockholm, tel. 08-662 1665, fax 08-663 7033.

NYTT PÅ INTERNET

Röster inifrån Ryssland hittar Du på
www.fsumonitor.com
Det är den amerikanska Union of Councils of Soviet Jews som står för denna omfattande, engelskspråkiga site. Mycket utrymme ägnas åt den ökande antisemitism och alla dess yttringar. Se även mittuppslaget.

Vinklade rapporter i amerikanska media om Israel och Mellanösternkonflikten belyses av "The Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America, CAMERA.
Dess artiklar är intressanta även för oss, eftersom vi kan ta in flera av de amerikanska TV-kanaler som CAMERA bevakar, exempelvis CNN.
http://world.std.com/~camera/Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.