Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Bokrecensioner

4-97 sid. s 15

Ett lovvärt försök att beskriva Förintelsen för ungdom

Kajsa Larsen: Vi har inte rätt att glömma.
Natur & Kultur. Stockholm 1996. ISBN 91-27-75227-5.


Detta är en bok som behövs. Som underrubrik på omslagssidan står: Farliga texter från andra världskriget. Boken innehåller texter av bl.a. Olle Hedberg (Ut med blondinerna!), Karl Gerhard, Vilhelm Moberg, Arnulf Överland och Erika Mann. Själv uppskattade jag Tio miljoner barn (av Erika Mann) mest. Man kan fråga sig vem författaren vänder sig till med denna bok. Jag tror att det är till en yngre generation, t.ex. gymnasieungdomar.
Författaren har skrivit små historiska inledningar till de olika kapitlen. Det första heter Den judiska tragedin. För en helt nollställd (okunnig) person, som jag förmodar de flesta tonåringar i dag är i fråga om Förintelsen, är det lite olyckligt. Han kan lätt bibringas uppfattningen att den judiska tragedin börjar med Kristallnatten. Varför inte börja med att ge bakgrunden, dvs ta kapitlet Tyskland inifrån först? Och varför benämningen Den judiska tragedin? (Det kan missförstås.) Det var faktiskt en mänsklig tragedi.
Det är alltid svårt att kortfattat sammanfatta ett komplicerat historiskt skede. Därför är det så mycket viktigare att man är försiktig med orden och helst är så konkret som möjligt och säger precis vad det rör sig om. Alla skulle uppskatta det och speciellt ungdomar. Exempel: På sidan 6 står (angående Kristallnatten) "Karlar, som ser hur fredliga ut som helst, börjar krossa skyltfönster" Lite längre ned har de förvandlats till "ligor". Varför inte skriva precis som det var? Det var i huvudsak Hitlerjugend och SS-trupper. På sidan 7 står: "Judarna betraktades inte som individer. De tillhörde en folkgrupp som skulle isoleras. . ."I själva verken var det så att de betraktades ungefär som insekter som skulle utrotas. Rudolf Höss (kommendant i Auschwitz) använder just ordet utrota (se sid.16). (Nu är jag inte alldeles säker på att han gjorde så, men det får stå för författarens räkning.) Tyskarna använde ett mer byråkratiskt språk. Man sa t.ex. inte "förintelseläger" eller "utrota" utan "koncentrationsläger" och "slutlig lösning". På sidan 18 har felen hopat sig, men jag tar bara upp några. Det står: "I Auschwitz kunde man mörda. . ." när det vore naturligt att skriva "mördade man". Jag tror att det är viktigt att man skriver så att det absolut inte kan missförstås av illvilliga eller okunniga personer. Att kläder, skor och smycken såldes till de stridande trupperna (sid. 18) låter för mig högst otroligt, men kanske är det ett slarvfel. Alltför många fel gör emellertid att ungdomar börjar tvivla på tillförlitligheten i boken och det är ju tråkigt. I stort är det en värdefull bok.
Till sist bildtexterna. Även här skulle jag önska mig mer konkretion. När togs bilden och vad vill den visa (vad föreställer den)? Bilden på sid. 7 har t.ex. använts i flera sammanhang. "Unga svenska nazister och rasister hyllar våldet" lyder bildtexten på sid.12. Det skulle vara intressant att veta när och var bilden togs.

Sigvard Feldbaum

Ny geografibok om Israel

Norma Massel: Upptäck Israel.
Hillelförlaget 1997, 48 sidor.
Listpris kr 136. Rabatt till skolor. Tel.. 08-662 1078. ISBN 91-85164-410.Upptäck Israel är namnet på en ny geografibok för årskurs 4-6 som Hillelförlaget översatt från engelska och gett ut. Boken är synnerligen mångsidig och behandlar på ett levande och instruktivt sätt landets geografi, näringsliv och samhälle. För att eleven genast skall kunna identifiera sig med israeliska barn i samma ålder, skildras i bokens inledande kapitel livet i en mindre stad, Natzaret Illit (Övre Nasaret på svenska!). Där talas om hur skoldagen och fritiden med idrottsaktiviteter ser ut för barnen där, vad det är för väder under året och vad man exempelvis gör mot trafikolycksfall. Som en av arbetsuppgifterna föreslås att barnen här skriver brev till barnen i Karmelskolan i Natzaret Illit och berättar om sitt liv i Sverige. Det jag saknar i boken är några ord om den högre utbildningen och den stora högteknologiska industrin i Israel. Kanske detta kan läggas in i kommande upplagor, gärna genom att något minska de i och för sig mycket trevliga, välillustrerade kapitlen om jordbruk och djurliv. I dessa tider, när redan 7-åringar kan hantera en dator, bör man inte vara rädd för att tala om teknik med 11-13-åringar. Boken lämpar sig såväl för arbete i klass som för självständigt arbete.

FTC

En fin Chanukapresent till hela familjen
Encyclopaedia Judaica på CD-ROM
Judiskt vetande, historia och kunskap om judendom i hela världen
i multimedia, åtkomligt med ett klick på musen på Din PC.
Förmånspris till 31 december 1997 f.n. kr 3 950 inkl. porto.
Ring Leone på Menorah, tel.08-667 6770.
E-mail: kh-uia@swipnet.seTextlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.