Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Bokrecensioner

Menorah på Internet


4-96 s.19

Spännande fakta om fred med PLO

David Makovsky: Making Peace with the PLO - The Rabin Government's Road to the Oslo Accord. 239 sidor.Westview Press, Boulder, Colorado and Oxford, UK 1996. ISBN 0-8133-2426-2.
Denna bok kan beställas genom The Jerusalem Post Book Dept, POB 81 Jerusalem 91000. Pris USD 28. Även per e-mail: orders@jpost.co.il

David Makovsky har bevakat fredsprocessen i Mellanöstern som diplomatisk korrespondent för Jerusalem Post och som särskild korrespondent för U.S.News and World Report sedan 1991. I denna bok ger Makovsky en initierad skildring av alla de turer som ledde fram till den överenskommelse som populärt kallas Oslo-avtalet, men vars officiella namn är "The Israel-PLO Declaration of Principles" av den 13 september 1993. Grunden lades vid Madridkonferensen, som ju föddes med svåra värkar. Detta har behandlats bl a av dåvarande amerikanske utrikesministern James Baker i hans memoarer som recenserats i Menorah nr 2,96 (finns på Menorahs Internetsidor). Yossi Beilin nämns av Makovsky som Oslo-avtalets fader. Det var han som tidigt ansåg att det borde vara möjligt att nå en överenskommelse om Israel erkände PLO och Arafat som enda möjliga förhandlingspartners. Hur den palestinska ledningen resonerat lämnas till någon annan historiker att skildra. Man har ju talat om en omvändelse under galgen på grund av att PLO i det närmaste varit bankrutt. Man hade förverkat det stora ekonomiska stödet från bl a Saudiarabien efter ställningstagandet för Irak i samband med invasionen av Kuwait och Gulfkriget. Vidare hade Sovjetunionen bortfallit som stödjande partner.
Makovsky skildrar det spännande händelseförloppet och de olika aktörernas insatser. Vid ett skede drev palestinierna förhandlingarna nästan till avgrundens rand. Bilden av palestinierna som lamm och av israelerna som vargar blir effektivt vederlagd. Det var definitivt två mycket hårdföra lag av förhandlare och jurister som stod mot varandra. Boken har försetts med viktig sakinformation som läsaren kan ha glädje av vid en utvärdering av de dramatiska händelserna hösten och vintern 1996. I slutet av boken finns nämligen de fullständiga texterna till Oslo-avtalet (Oslo I) som bildar basen för alla följande tillämpningsavtal. Där finns också Säkerhetsrådets resolution nr 242, Camp David avtalet mellan Israel och Egypten 1978 och texterna till ett antal andra fredsinitiativ mellan 1978 och 1991. Av intresse är också en kronologi över de olika momenten som leder från Madrid fram till undertecknandet och det historiska handslaget mellan Rabin och Arafat i Washington den 13 september 1993.

Franz T CohnTextlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.