Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Bokrecensioner

Menorah på Internet


Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah - från och om Israel

3:96s18

Nutidshistoria att minnas

Den judiska folkvandringen ut ur f d Sovjetunionen


Av Staffan Skott

Det var 800 000 judar som åren 1989 -1994 utvandrade från Sovjetunionen och de olika stater som efter 1991 efterträdde den gamla statsbildningen. Man räknar med att den judiska emigrationen från (f d) Sovjetunionen under nittonhundratalets sista decennium kommer att omfatta 1 250 000 personer; för närvarande ligger utvandringen på 100 000 om året. Det är en enorm folkomflyttning på så kort tid och ett värdigt ämne för forskning.

En bra inledning för dem som ska forska i detta kaotiska, mångskiftande, tragiska och optimistiska ämne är en liten men faktaspäckad volym av dr Baruch Gur-Gurevitz, "After Gorbachev", Jerusalem 1995. Den har undertiteln History in the Making: Its effects on the Jews in the Former Sovjet Union 1989-1994. Utgiven av The Zionist Library, The Jewish Agency for Israel, Jerusalem. Boken kan lånas hos Menorah/Förenade Israelinsamlingen i Stockholm.

Här finns mängder av statistik, nedbruten i olika områden, de f d republiker i f d Sovjet som nu är suveräna stater, år för år; här finns föredömligt kortfattade och hanterliga redogörelser för tillståndet för den judiska befolkningen i f d Sovjetunionen.

Faktum är att de första tre fjärdedelarna av boken mer än väl skulle kunna användas vid universitet och liknande som grundläggande handbok om Sovjets sista decennium över huvud taget, och vad det blev av de olika delarna av det väldiga riket - en sjättedel av jordens yta. Avsnitten om just judarnas situation i de olika områdena är förhållandevis korta men blir osedvanligt begripliga genom att de sätts in i ett sammanhang.

Av de ovannämnda 800 000 judiska utvandrarna kom inte alla till Israel: de som blev olim hadassim var 550 000. Gur-Gurevitz redogör synnerligen osentimentalt och sakligt och utan pekpinnar för hur mer än en tredjedel av de utvandrande judarna valde att åka till framför allt USA. Om USA tillät fri invandring skulle den andel som väljer att emigrera till USA vara större än den är, kommenterar han nyktert.

Den judiska kulturen i Sovjetunionen krossades
Det framgår också av hans bok varför det är så - under trettiotalet och fyrtiotalet krossades den judiska kulturen i Sovjetunionen i praktiken. De assimilerade judarna betecknades fortfarande som judar i pass och folkbokföring men upprätthöll inte någon judisk kultur, av ren självbevarelsedrift.

Den pånyttfödelse av judisk kultur i vidare omfattning som föreföll vara på väg under sjuttiotalet har inte blivit av. Två osentimentala rubriker sammanfattar läget: "A Jewish Community That Wasn't Born" och "The Return to Faith That Didn’t Happen".

Orsakerna, säger Gur-Gurevitz, är två. Dels den väl kända, att de aktivaste, initiativtagarna, gav sig iväg till Israel när det blev möjligt, och att de som fanns kvar var för få för att hålla liv i den andliga och kulturella renässansen; och dels vad som kunde observeras över huvud taget bland olika religioner efter kommunismens fall i augusti 1991: under slutet av sovjetepoken var religionen (antingen det nu var rysk ortodoxi, judendom, islam eller någon annan troslära) något man samlades kring i avståndstagande från den härskande kommunistiska ideologin. När det en dag inte längre fanns någon härskande ideologi att ta avstånd från förlorade religionen en del av sin dragningskraft och folkflertalet förblev sekulariserat efter en kort tid av religiös pånyttfödelse, säger Baruch Gur-Gurevitz.

Forskare rekryteras för att organisera Exodus
Denne synnerligen intressanta författare var forskare och specialist på nationalitetsfrågor i Sovjetunionen innan han 1989 rekryterades till Jewish Agency for Israel för att organisera organisationens mycket omfattande verksamhet i Sovjetunionen och sedan i "Oberoende staters samvälde" och övriga delar av det gamla Sovjet; och dessutom Östeuropa över huvud taget. Hans bok är som sagt en utmärkt bekantskap även för dem som inte intresserar sig speciellt för den judiska frågan.

Kombinationen av praktiker och akademiker gör honom till en synnerligen läsvärd författare. Hur många judar finns det kvar i f d Sovjet? Vi vet ju att många judar under sovjettiden dolde sitt judiska ursprung, och mycket riktigt: när det nu blivit möjligt att emigrera visar det sig att 146 % av de i folkbokföringen identifierade judarna i Baku har bett om inbjudningar till emigration, och i Armenien utvandrade på samma sätt 127 % av den judiska befolkningen. Nej, detta är inte en judisk anekdot - detta är snarare en azerbajdzjansk och i synnerhet en armenisk. (Verkligheten är förstås att många invånare med judiskt ursprung som tidigare lyckats dölja detta, för att undvika den trista inofficiella men högst påtagliga diskrimineringen, nu givit sig till känna.)

Eftersom Gur-Gurevitz sysslar med stora människomassor och politik i dess mest konkreta form är han en försiktig general. Han tonar faktiskt ner den existerande antisemitismen i sin rapport; och det kan man förstå. Som regel ställer myndigheterna på olika håll i f d Sovjet inte några hinder i vägen för judisk emigration, och varför skulle han då störa relationerna med dem genom att anklaga de olika nya staterna för något så fult som antisemitism? Detta är nog den enda invändning man kan ha mot hans bok.

En sjättedel av befolkningen omfattar graverande antisemitiska åsikter
Ty medan myndigheterna i Ukraina, Ryssland, Vitryssland och de andra nya staterna predikar tolerans och upplysthet finns det som en följd av de mörka sjuttio sovjetåren och av ännu äldre, trista traditioner, en situation där en sjättedel av befolkningen omfattar antisemitiska åsikter av det mest graverande slaget. Gur-Gurevitz nämner ekonomiska motiv som de viktigaste för emigrationen, och det gäller säkert för en stor del av de utvandrande. Men i ett land där en ny, inofficiell men påtaglig antisemitism med diskriminering varit gällande sedan början av trettiotalet, där 200 000 judar mördades i fredstid innan Hitler ens börjat, där är det inte underligt om en majoritet av judarna när de får möjlighet "röstar med fötterna" och ger sig iväg, drivna av flera olika motiv.

Historia av rättslöshet, förföljelse och diskriminering
Judarna i f d Sovjet har bakom sig en historia där rättslöshet, förföljelse och diskriminering varit deras lott i sekler, med perioden 1917-1930 som en kort undantagsperiod av blomstring. Dagens antisemiter i f d Sovjet får tyvärr göra sig breda med rasistiska publikationer och demonstrationer och ibland "supermobbning" med kriminella förföljelser mot enskilda judar som inte kan få något skydd från myndigheterna. Många emigranter som jag träffat har sagt "Vi vill inte resa härifrån, det är vårt land, vi hör till dess kultur - men vi reser för barnens skull." Äldre judar som upplevt Stalins antisemitiska kampanj de sista sex-sju åren före hans död 1953 har ibland inte långt till panikkänslor; och man kan förstå dem.

Gur-Gurevitz beräknar den judiska befolkningen i f d Sovjetunionen 1993 till en och en halv miljon. Hans många statistiska tabeller, med alijan redovisad månad för månad och område för område, med åldersfördelning och med antalet "dropouts" (de som fått visum till Israel men bosatt sig i USA) är ovärderliga. Det var på Brezjnevs tid en uppseendeväckande judisk emigration från Sovjetunionen, som resultat av påtryckningar från USA, men den förbleknar i sin tur för vad som kom under Gorbatjovs tid. Siffrorna 1989-1994 för emigrationen till Israel är verkligen remarkabla:
1989 - 13 000
1990 - 185 000
1991 - 148 000
1992 - 65 000
1993 - 66 000
1994 - 68 000
(1995 - 65 000, red anm)

Jag kan inte se att Gur-Gurevitz berättar den i Israel (och Moskva) numera hörda vitsen: om det här får fortsätta, vet ni vad som blir andra språket i Israel?
(hebreiska)

Ändå fastnar jag mest av allt för hans avväpnande hederlighet och rättframhet. En dum men inte ovanlig förebråelse som går ut på att judarna överdriver sina egna lidanden och inte ser andras har formulerats som att "judarna tror att de är världens nav." (Det trodde för övrigt förr i världen alla folk om sig själva). Gur-Gurevitz skriver ytterst lugnt i en av sina sammanfattningar (sid 164): "It should be remembered that Jews are a privileged group in that they have somewhere to go. The Western world is closed to many other ethnic groups in the republics." (Man bör komma ihåg att judarna är en privilegierad grupp i så måtto att de har någonstans att bege sig. Västvärlden är stängd för många andra etniska grupper i republikerna.)

Så talar en man med övertygelse om det rättfärdiga i sin sak och insikten att sanningen alltid bara är av godo även för denna sak.


Om författaren:
Staffan Skott, dalkarl, 52, är journalist på Dagens Nyheter med f d Sovjetunionen som en av sina specialiteter. Han har skrivit tio böcker, den senast om "Alla dessa Bernadotter" har just utkommit på Bonniers. Han har hittills också hunnit med att från ryska översätta fyrtio pjäser och tjugofem böcker.Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.