Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Bokrecensioner

Menorah på Internet


Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah - från och om Israel

Bokrecensioner


2:96s24

Svensk-judisk litteratur 1775 - 1994


Värdefull översikt i miniformat
På Megilla-förlaget har nyligen utkommit en litteraturhistorisk översikt av svensk-judiska författare, skriven av dr.phil. Hilde Rohlén-Wohlgemuth. Som författaren framhåller i sin inledning har judarna, som fick bosättningsrätt i Sverige först 1775, väsentligt bidragit till den svenska kulturen och i synnerligen hög grad till den svenska litteraturen.
Författaren har i sin bok indelat den svensk-judiska litteraturhistorien i olika avdelningar: Skönlitteratur från 1775-1940, judiska författare som invandrat 1933 och därefter. Nästa avdelning behandlar böcker av svensk-judiska författare, födda efter 1940. Humanistisk faktalitteratur behandlas, liksom böcker med judiskt innehåll, skrivna av icke-judiska svenska författare.
Bland de tidiga svensk-judiska författarna nämns Sophie Elkan, som genom sin vänskap med Selma Lagerlöf nu åter blivit aktuell. Oscar Levertin har sin givna plats i den svenska litteraturhistorien medan t ex Marcus Ehrenpreis stora produktion åter bör ihågkommas. Bland judiska författare som är bosatta i Israel nämns Jonathan Freud, som många israelresenärer haft som mångkunnig turistguide och Sv Dagbladets korrespondent Cordelia Edvardson, som båda publicerat flera böcker med israeliska temata.
För kännare av judisk litteratur är översikten en källa till glädje, inte minst genom det utförliga personregistret. För den som ännu inte är så förtrogen med alla de judiska eller icke-judiska författare, som i Sverige behandlat judiska ämnen, är boken en verklig fyndgruva, som manar till läsning av böcker, som oförskyllt glömts bort. Många av böckerna, som nämns i översikten, kan lånas på Judiska Församlingens bibliotek, beläget i församlingshuset, Wahrendorffsgatan 3. Där kan också boken köpas till det överkomliga priset 70 kr. Den kan också beställas hos Megilla-förlaget, tel. 08-760 71 80, men då tillkommer portokostnad.

Birgit BlidemanTextlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.