Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

BOKRECENSIONER

"Handelsresande i liv"
av Lena Einhorn, Bokförlaget Prisma, 1999, 521 sidor. ISBN 91-518-3468-5

Den som själv har fått uppleva sin del av Förintelsen, har svårt med denna bok. Att möta Himmler, Schellenberg, Höss och Hitler själv i form av de samtal och handlingar som citeras och beskrivs, kan vara för mycket. Bokens kvalité är sådan, att läsaren tidvis känner sig nästan närvarande i tid och rum, vilket hos en överlevande kan väcka stor oro i själen, men den förtjänar i sig allt beröm den kan få. Såväl för stil som för innehåll. Det ligger både ett gott handlag med pennan och grundlig undersökande journalistik och källforskning bakom dess tillkomst. På sitt sätt bjuder den på en spännande, djupt skakande läsning. Man förbluffas av omfattningen av det material som tycks stå till förfogande för den som vill forska i ämnet Nazitysklands illdåd. Enligt min mening borde verket läsas främst av icke-judar, särskilt av dem som inte tycks förstå vad dagens efterföljare till bokens nazister går för, vad de är kapabla till. En tanke som då följer är, att boken kanske skulle ha fått en bredare läsekrets, om den hade skrivits av en författare ur de kristna leden. Som det är, betraktas den säkert som en partsinlaga av dem vilka anser att judarna av i dag gräver alltför hårt i högen av synder begångna för sextio år sedan. Den som rör sig i samhället, kan inte undgå att höra att man på sina håll är trött på att se ytterligare brott mot det judiska folket dras fram, brott som helst borde ha stannat kvar under den matta dit man en gång lyckats sopa dem. Trots att titeln avser vissa envisa hjältar som sökte rädda liv, tycker jag att det inte är dessa som är bokens verkliga huvudrollsinnehavare. Visst finns Gilel Storch där och Felix Kersten och andra som reser, ringer samtal eller knackar på dörrar för att köpa loss judiska liv. Visst kan Storchs nattliga språngmarsch från Gärdet till Östermalm, hans och Kerstens förtvivlade telefonerande den natten ha räddat de våren 1945 ännu levande fångarna i Bergen-Belsen. Visst har Raoul Wallenberg 1944-45 räddat livet på tiotusentals ungerska judar. Men bokens verkliga bisarra huvudpersoner måste ändå anses vara dels de tyska massmördarna och deras medhjälpare, dels politiker och militärer hos de allierade samt ämbetsmän i de neutrala länderna som visste vad som pågick men inte visade något intresse för att rädda judiska liv. Kombinationen av brott och passivitet satte krokben för de få som verkligen försökte hjälpa. Dessa senares medmänsklighet och civilkurage lyser som en fyrbåk i mörkret och kommer för evigt att utgöra en förebild.
Robert Neufeld

Antisemitism = Antisionism Texter om rasism, antisemitism och nazism av Stéphane Bruchfeld och Ingrid Jacobsson. Återkomsten - Antisemitism i Sverige efter 1945 av Henrik Bachner. Natur och Kultur 1999, ISBN91-27-07641-5, 559 sidor.

Detta verk som fått stor uppmärksamhet i svensk press behandlas utförligt i Per Ahlmarks gästledare ovan..

Tonåring i Hitlers dödsläger
av Benny Grünfeld, Almqvist & Wiksell 1999, ISBN 91-21-14723-X, 95 sidor.

Ytterligare ett skakande vittnesmål om det obeskrivliga helvete som den ungerskfödde författaren gick igenom, ett utstuderat nazistiskt helvete, där alla vägar ledde till gaskammaren och krematoriet och där enda vägen ut var genom skorstenen. Boken med dess enkla, raka språk passar utmärkt som lektyr åt aningslösa svenska ungdomar. Man kan hoppas att de kan fatta hela vidden av dessa hemskheter, i boken skickligt illustrerade med författarens egna teckningar . I slutet av boken ger Olle Häger den historiska bakgrunden till Förintelsen. Detta helvete varade "bara" cirka ett år för de ungerska judarna som deporterades först 1944. Deras olycksbröder från både Tyskland och tidigare av Hitler ockuperade länder fick i många fall stå ut i två, tre eller kanske fyra ofattbart hemska år i den mån de överhuvudtaget tilläts leva.

Boken kan tveklöst rekommenderas åt både ungdomar och vuxna som vill få åtminstone en aning av det helvete som nazisterna hade i beredskap åt sina offer. Denna information verkar tyvärr välbehövlig idag.
Jakob Murkes

Arafat utan smink
Saïd K. Arbush: Arafat - From Defender to Dictator, Bloomsbury 1999, paperback 360 sidor, ISBN 0-59234-049-8

Författaren av denna biografi, en av många, är en palestinsk journalist som fått sin utbildning i USA. Han säger att han med flit undvikit att för denna biografi personligen intervjua Arafat. Han ville inte bli beskylld för bristande lojalitet. Om han hade underkänt Arafats egen historieskrivning, hade det tolkats som ett straffbart förräderi och gjort arbetet farligare. Arbush säger också, att varken någon med Arafat befryndad arabisk levnadstecknare eller journalister från Israel eller Väst kan åstadkomma en objektiv bild av denne man. Man måste vara fristående men dessutom insatt i arabiskt tänkande och kultur för att kartlägga honom och hans agerande i den omgivning där han verkar. Boken är verkligen intressant, för att den ger läsaren i Väst en insikt i det politiska och militära skeendet under större delen av Mellanösternkonflikten fram till 1997, sett från den andra, dvs. den arabiska, sidan. Arbush visar Arafats härkomst och uppväxttid på Kairos gator. En tydlig egyptisk accent och hans sätt att vid behov skälla ut folk med de allra grövsta tillmälen förråder detta. Trots alla negativa karaktärsdrag som friläggs, bland annat att Arafat sällan håller avtal, andas boken en viss respekt för denne man som hittills har förmått vända alla motgångar till sin fördel. Arafats karisma överskuggar hans totala brist på organisationsförmåga. Brister i hans bildning inskränker analysförmågan, och precis som andra diktatorer före honom köper han sig lojalitet hos sina medarbetare. Till det använder han de stora pengar som han under många år lyckas få från oljestaterna och rika arabiska affärsmän. På senare år fylls hans mer eller mindre privata kassa på av godtrogna västländer och av de skatter Israel uppbär för hans räkning. Arafat själv anses inte vara korrumperad eftersom han, som Arbush säger, arbetar så mycket att han inte har tid att ge ut några pengar på sig själv. Däremot ser han mellan fingrarna med vad hans medarbetare har för sig. PLO drev ett rikt affärsimperium, i varje fall fram till 80-talet då pengarna tog slut under PLO:s år i Tunis. Arafat själv kontrollerade bankfacken och kontona. Så är det nog fortfarande, även om de lönsamma affärerna nu görs i Gaza och på Västbanken. Arbush har använt många källor, dock ibland en och annan mindre vederhäftig. När det gäller tiden före 1973-års krig (Jom Kippurkriget) påstås att Sadat inte hade något annat val än angrepp, eftersom hans fredstrevare inte mött något gensvar hos Israels regering. Detta är fel. David Kimche skriver i sin bok The Last Option, att Israels dåvarande premiärminister Golda Meir tidigt på våren 1973 meddelat Sadats hemlige emissarie general Hafez Ismail i Washington att Israel erbjuder sig att lämna tillbaka hela Sinai i utbyte mot ett fredsavtal. Sadat ville dock att Israel skulle dra sig tillbaka från alla områden som hade ockuperats 1967. Efter det förlorade kriget nöjde han sig med Sinai. Varför Sadat överhuvudtaget behövde starta ett krig som han kände på sig att han inte skulle vinna, undgår min fattningsförmåga. Arbush beskriver alla Arafats aktioner genom åren, hans oförmåga att styra sina hejdukar och kontrollera terrorgrupperna, samt hans förmåga att ständigt hamna i konflikt med sina arabiska bundsförvanter. Dessa lärde sig hur fullständigt opålitlig han var. För de palestinska massorna var han hjälten, men genom att liera sig med de rika affärsmännen i stället för att behålla de intellektuella, demokratiskt sinnade, palestiniernas medverkan, svek han sina fattiga landsmän, anser Arbush.
Franz T. Cohn

SONAT FÖR TRE
Romanthriller av Peter David, Megilla-förlaget 1999, ISBN 91-89340-02-7, Pris: kr. 150.
Tel/fax 08-373149, e-post: info@megilla.a.se Peter David är idag en ganska välkänd författare med ett antal romaner bakom sig Gränsfolket (1997), Annas hemlighet (1997), Asmeralda (1998). Han är också representerad i två antologier Om orden fattar eld (1998) och Räddad(1998). Sonat för tre är hans senaste roman. Den handlar om tre bröder. Det är Leopold (61 år), Joachim (59 år) och Benjamin (55 år).Dessa tre bröder Friedmann blir inbjudna att fira den tyska staden Niederheims 500-årsjubileum. Naturligtvis skall många aktiviteter genomföras för att erinra om det judiska inflytandet under stadens långa historia. Det blir som det senare visar sig tal och aktiviteter som ger glädje, smärta, sorg och vrede. Benjamin har lust att resa till Niederheim trots att han rest mycket men bara i Sverige och då som handelsresande i kläder och korta varor. Han har sedan suttit som försäljningschef vid skrivbord och nu skulle det vara roligt att resa utan fruar tillsammans med bröderna och ölet är säkert gott i Niederheim. Joachim är den av bröderna som känner störst tveksamhet att resa till sin blodbesudlade barndomsstad men önskan att vara tillsammans med bröderna blir avgörande. Leopold, den äldste av bröderna, övervintrad sextitalist med mottot love, peace and understanding, numera bankdirektör, vill bli tilltalad med Sie, ganska obegripligt för Benjamin, som hjälpligt klarar sig med Du. Bröderna reser och möter bl a Klara Läufer som varit familjen Friedmanns hembiträde. Hon bidrar till att bringa klarhet i föräldrarnas död och de får också klart för sig hur den tappra systern Helene dog. Denna del av romanen får en mycket oväntad upplösning. Leopold vill liksom Klaus Dörfer, son till Fritz Dörfer, nazist nu som då, försoning. Leopold får lugna sin bror Joachim, som blir allt mer hatisk till allt tyskt, och Klaus Dörfer måste på något sätt klara situationen med sin nazistiske far. Klaus tror liksom Leopold på försoning. Leopold säger:"Inte för att hata men för att älska finns jag till." Bröderna möter gamla och nya vänner, de möts av värme och av förakt. Peter David är djupt engagerad i den för oss svåra problematiken hur man kan möta sitt gamla hemland och gamla vänner. Han ställer i denna roman som också är en intressant detektivroman några viktiga frågor: Finns det hopp om försoning? Kan man förlåta? Det är en roman som känns mycket angelägen i debatten om uppgörelsen med nazismen. Det är en roman med förvånande slut, en roman med de stora frågorna om liv och död skriven med värme och humor. Läs den, bli förvånad och bli stimulerad. Det blev jag.
Hanna Feist-Wechselblatt

NYA SKRIFTER

Israelisk läkartidning på engelska IMAJ, The Israel Medical Association Journal har sänt oss sitt första engelskspråkiga nummer, daterat september 1999. Det är synnerligen innehållsrikt med ett halvt dussin originalartiklar, ett antal översikter samt nio fallbeskrivningar. Eftersom Israels medicinska institutioner och deras forskning ligger på västlig nivå, kan denna månadstidskrift intressera även svenska läkare och medicinska forskare. Årsabonnemanget är 200 dollar. Beställs hos Israel Medical Association Journal, fax +972-3-575 1616, e-mail: imaj@ima.org.il

Återuppstånden arabbojkott I World Jewish Congress Policy Dispatch No.43, November 1999, med titeln Like a Phoenix: The Revival of the Arab Boycott diskuteras fredsprocessen i ljuset av en förnyad arabisk ekonomisk krigföring mot Israel. Denna har hittills riktat sig mot amerikanska företag, som Burger King, Ben & Jerry's Ice Cream kedja, Disney samt en hotellkedja. Bakom den nya bojkotten ligger arabisk-amerikanska organisationer. Tyvärr har enligt rapporten även israeliska grupper inom extremvänstern engagerat sig i bojkottansträngningarna på arabernas sida. De har bidragit med listor på israeliska företag som har sin tillverkning förlagd till Västbanken, Gaza och Golan eller som säljer dit. Grupperna till och med uppmanar israeler att icke köpa från dessa företag! Listorna lär även ha sänts till EU.

Pilgrimsresor till Auschwitz WJC Policy Dispatch No.44, december 1999, diskuterar israeliska och andra ungdomars studieresor till förintelselägren i Polen. Klarar ungdomarna verkligen av besökens psykiska påfrestningar eller måste de efteråt avreagera sig på ett oacceptabelt sätt? Kosher gastronomi WJC Policy Forum No. 18 har titeln "The Renaissance in Kosher Cuisine", av Seth L. Wolitz. Författaren menar där att det finns ett distinkt judiskt kök och att detta nu vinner allt fler framgångar. Skriften innehåller en internationell översikt och flera roliga recept, värda att prövas. Dessa tre skrifter beställs hos Institute of the World Jewish Congress, P.O.B. 4293, Jerusalem 91042, fax +972-2-5635544, e-post: wjc@netvision.net.il

Tel Aviv University News utkommer ett par gånger per år och innehåller många läsvärda artiklar, referat från internationella konferenser, bokrecensioner mm. I höstnumret 1999 finns bl.a. ett referat av ett vetenskapligt seminarium om Syrien, ett land som har svårt att öppna sin ekonomi mot omvärlden, tillåta Internet och göra fred med Israel. Kan beställas per fax +972-3-6407080 eller e-post: publicat@post.tau.ac.il


 Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.